MPC ZiGO Online : Izdavaštvo - Udžbenici

Zigo online

obrt za trgovinu i nakladništvo Rijeka

HomeIzdavaštvoUdžbeniciCADAMEdicija KatapultRomaniKnjižnica Stara ognjišćaMultimedijaKontakt formaUvjeti prodajeReferencePartneri

NewspaperDirect

www.superknjizara.hr

Udžbenici Sveučilišta u Rijeci

Lucijan Mohorović: Socijalna komponenta zdravstvene zaštite Labina - višestoljetna bitna sastavnica zdravstvenog i općeg napretka

Knjiga sadrži radove prethodno objavljene u časopisima i zbornicima te na konferencijama i kongresima koji svjedoče o povijesno-društvenim okolnostima Labina i Labinštine u kontekstu zdravstvene zaštite. Radovi su podijeljeni u nekoliko poglavlja u kojima autor problematizira zdravstveni i opći napredak Labinštine, zaštitu zdravlja žena reproduktivne dobi, utjecaj štetnih čimbenika iz okoliša na zdravlje te objedinjuje vlastite radove već spomenute tematike objavljene u stranim časopisima.
Tekst ovog izbora radova sadrži osobna saznanja koja su stjecana empirijski i višegodišnjim znanstveno-istraživačkim aktivnostima. Prezentirana su i nova saznanja prikupljena u povijesnim arhivama gradova Labina, Pazina i Rijeke te Državnom arhivu Venecije, a koja su široj javnosti do sada nepoznata. Korišteno je i obilje kompilacijskih podataka, upravo s ciljem da se mladim naraštajima pomogne u stjecanju novih saznanja o bogatoj prošlosti užeg labinskog zavičaja.
Izbor radova je koncipiran i obrađen temeljem vremenskog slijeda kao svjedočanstvo vremena, a objavljivani su u različitim prigodama: u znanstvenim časopisima, zbornicima, na konferencijama i kongresima u našoj zemlji i u inozemstvu.

Format: 16,5*23,5 cm, meki uvez, 240 stranica, ISBN: 978-953-7142-68-1, Rijeka 2014.


Tomislav Brodić: Diskretna elektronika - osnove impulsne i digitalne elektronike (sv. 3)

Ovo je treći svezak udžbenika Diskretna elektronika u kojemu su obrađene osnove impulsne i digitalne elektronike. Tako
je u potpunosti zaokružena cjelina temeljnih diskretnih poluvodičkih komponenata i njihova primjena u osnovnim diskretnim sklopovima.
Ponuđena znanja nužna su za razumijevanje naprednih elektroničkih rješenja s integriranim poluvodičkim strukturama.
Knjiga je poglavito namijenjena studentima stručnoga studija elektrotehnike, ali može biti vrlo korisna studentima sveučilišnih studija elektrotehnike, inženjerima u praksi i naprednijim srednjoškolcima.

Format: 17*24 cm, meki uvez, 302 stranica, ISBN: 978-953-7142-46-9, Rijeka 2012.


Božidar Križan i Robert Basan: Polimerni konstrukcijski elementi

Ovaj udžbenik obrađuje sve češće korištene polimerne konstrukcijske elemente, a za koje se u dosad objavljenoj hrvatskoj literaturi ne mogu naći upute za konstrukciju i proračun. Budući da su polimeri podložni daleko većem broju utjecaja na svojstva i u primjeni se ponašaju drukčije nego metalni materijali, u poglavlju Svojstva i vrste polimera tome je posvećena odgovarajuća pozornost, s težištem na mehaničkim svojstvima konstrukcijskih polimera. Najopsežnije je poglavlje o elementima za spajanje, gdje se najviše govori o vijčanim spojevima kao najraširenijoj vrsti rastavljivih spojeva te o uskočnim spojevima koji se također koriste u veoma velikom broju proizvoda. Posebno poglavlje posvećeno je kotačima koji se, iako su u širokoj upotrebi, u udžbenicima o konstrukcijskim elementima obično ne obrađuju.
Za najčešće korištene plastomere dani su, u prilogu na kraju knjige, za proračune bitni dijagrami ovisnosti naprezanja i istezanja pri raznim temperaturama, kao i dijagrami ovisnosti modula elastičnosti o temperaturi. Iako je knjiga prvenstveno namijenjena studentima strojarstva, bit će od pomoći i inženjerima u praksi.

Format: 17*24 cm, meki uvez, 270 stranica, ISBN: 978-953-7142-43-8, Rijeka 2010.


Tomislav Brodić: Diskretna analogna elektronika (sv. 1 i 2)

Udžbenik Diskretna analogna elektronika (I. i II. svezak) prerađeno je i prošireno izdanje udžbenika Elektronički elementi i osnovni sklopovi koji je tiskan 1995. godine. On je još više prilagođen potrebama studenata visoko­školskih studija elektrotehnike, smjer elektrotehnika i smjer elektronika. U prvome svesku udžbenika obrađene su poluvodičke komponente i njihove jednostavne primjene, a u drugome svesku obrađeni su najvažniji osnovni elektronički sklopovi. U opisu gradiva prevladavaju fizikalna objašnjenja osnovnih načela uz uporabu jednostavnih matematskih izraza. Vjerodostojnosti objašnjenja pridonose brojčani primjeri uz svako poglavlje koji razvijaju osjećaj za redove veličina. Postavljena pitanja na kraju svakoga poglavlja omogućuju provjeru stupnja stečenih znanja. Sveobuhvatnost, koncepcija i način izlaganja čine knjigu prikladnom i za studente sveučilišnih elektrotehničkih studija pri izučavanju temeljnih kolegija iz elektronike, za đake viših razreda srednjih stručnih škola i za inženjere u praksi kao priručnik i podsjetnik.

Diskretna analogna elektronika - poluvodičke komponente i njihova primjena (sv. 1)

Format: 17*24 cm, meki uvez, 438 stranica, ISBN: 978-953-7142-40-7, Rijeka 2009.

Diskretna analogna elektronika - osnovni elektronički sklopovi (sv. 2)

Format: 17*24 cm, meki uvez, 386 stranica, ISBN: 978-953-7142-41-4, Rijeka 2009.


Katica Jurasić i Ivan Dražić: Matematika I - zbirka zadataka

Udžbenik sadrži riješene zadatke kao i zadatke za vježbu iz kolegija Matematika I koji se predaje na preddiplomskim stručnim studijima brodogradnje, elektrotehnike i strojarstva. Zadaci su svrstani u četiri poglavlja: elementarna matematika, uvod u linearnu algebru, vektori u prostoru i matematička analiza.
Posebna pažnja posvećena je u prvom poglavlju grafičkim prikazima elementarnih funkcija, a u četvrtom zadacima o primjeni derivacija kao i o problemima vezanim uz optimizaciju.

Format:16,5*23 cm, meki uvez, 194 stranice, ISBN: 978-953-7142-31-5, Rijeka 2008.


Gordana Marunić, Jelena Butorac i Sanjin Troha: Inženjerska grafika - zbirka zadataka iz opisa oblika

Knjiga ima za cilj poduprijeti uspješno savladavanje sadržaja koji predstavljaju osnovu grafičkih kominikacija – opis oblika 3D predmeta, te stoga omogućiti jasnu komunikaciju idejama konstrukcije. Autori su pri izboru teorijskih sažetaka i primjera uvažavali novu industrijsku praksu i razvoj CAD sustava pri inženjerskom konstruiranju, odnosno pri modeliranju i oblikovanju prateće dokumentacije.
U zbirci se postupno usvajaju sadržaji potrebni pri mode-liranju 2D crteža i 2D CAD crteža u odnosu na opis oblika predmeta, što osigurava pravilan izbor i oblikovanje crtežne dokumentacije koja prati proces konstruiranja: od skice, prostor-ne predodžbe, do crteža predmeta sa više pogleda i presjeka.
Knjiga je namjenjea prvenstveno budućim inženjerima, studentima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike, ali se može općenito koristiti za savladavanje sadržaja koji služe za uspješno grafičko komuniciranje u području tehnike.

Format:19,8*28 cm, meki uvez, 154 stranice, ISBN: 978-953-7142-32-2, Rijeka 2008.


Jasna Prpić-Oršić i Većeslav Čorić: Pomorstvenost plovnih objekata

Knjiga Pomorstvenost plovnih objekata nastala je da bi studentima brodogradnje približila teoriju pomorstvenosti. Sadržaj je planiran tako da u potpunosti obuhvati program predmeta Pomorstvenosti plovnih objekata , a pored toga omogućuje proširenje znanja iz područja pomorstvenosti i dinamike plovnih objekata kako za studente tako i za inženjere brodogradnje. Uz teorijsku obradu svake tematske cjeline, udžbenik nudi određeni broj riješenih zadataka koji omogućuju sigurno ovladavanje teorijskim znanjima i praktičnu primjenu istih.

Format:18,2*23,7 cm, tvrdi uvez, 440 stranica, ISBN: 978-953-7142-15-5, Rijeka 2006.

Nagrada HAZU za 2007. godinu (pdf)


Josip Brnić i Goran Turkalj: Nauka o čvrstoći II

Vrlo opsežno gradivo izvanredno je sistematično i teorijski korektno iznjeto služeći se modernim dostignućima u označavanju i prezentiranju. Cjelokupan je sadržaj u teorijskom dijelu praćen korektnim teorijskim izvodima, dokazima i objašnjenjima. Aplikativni dio brojnim pažljivo odabranim primjerima ukazuje na značaj i vrijednost cjelokupnog gradiva. Knjiga Nauka o čvrstoći II ispunjava sve zahtjeve svjetske znanstvene i stručne razine.

Format:16,5*23 cm, tvrdi uvez, 661 stranica, ISBN: 978-953-7142-13-1, Rijeka 2006.


Željko Orlić i Goran Orlić: Planetni prijenosi

Knjiga je nastala kao dopuna i proširenje dugogodišnjih predavanja iz predmeta Prijenosnici snage, među kojima su osim ovdje obrađenih Planetnih prijenosnika obrađivani i Pužni prijenosnici i Tarni prijenosnici. U knjizi će studenti i ostali zainteresirani korisnici pronaći dovoljno materijala koji će im pružiti uvid u ovaj veliki dio mehaničkih prijenosnika snage. Neka su poglavlja potpuno nova u odnosu na raniju skriptu Planetni reduktori. To ukazuje na činjenicu da su autori ovim radom pokušali područje planetnih prijenosa čim više približiti korisnicima. Ova je knjiga nastala u nastojanju da se veliko područje planetnih prijenosa učini dostupnim i na hrvatskom jeziku, jer je pokrivenost tehničkom literaturom u nas još uvijek vrlo loša. Knjiga je namijenjena i sadašnjim i budućim konstruktorima koje treba zainteresirati za široko područje rada koje otvaraju planetni prijenosi u budućnosti. U namjeri da se korisnike zainteresira ne samo za oblikovanje planetnih prijenosa, već da ih se poduči i u proračunavanju zupčanika koji čine jedan planetni prijenos, autori su se potrudili izraditi svima vrlo pristupačan software koji je prilog ovom udžbeniku.

Format:16,5*23 cm, meki uvez, 456 stranica, ISBN: 978-953-7142-17-9, Rijeka 2006.


Tomislav Brodić: Osnove energetske elektronike

Knjiga Osnove energetske elektronike sveobuhvatno obrađuje temeljne postavke izgradnje energetskih poluvodičkih pretvarača i u manjoj mjeri energetske poluvodičke komponente. Posebna pozornost posvećena je primjeni energetskih pretvarača. Knjiga je namijenjena studentima stručnih studija elektrotehnike te inženjerima u praksi, a može dobro poslužiti i učenicima završnih razreda elektrotehničkih srednjih škola.

Format: 17*24 cm, tvrdi uvez, 720 stranica, ISBN: 978-953-7142-05-6, Rijeka 2006.


Boris Obsieger: Metode rubnih elemenata (sv. 1 i 2)

Zanimljivi opisi rješavanja različitih problema u tehnici, od uvoda do primjene metode rubnih elemenata, čine ovaj sveučilišni udžbenik idealnim za svakog čitatelja koji se želi usavršiti u tom području, ili želi koristiti opisane postupke u rješavanju mnogobrojnih inženjerskih problema. Praktična primjena podržana je posebnim poglavljima. Problemi se svode na rješavanje sustava linearnih jednadžbi. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi izvodi se prema originalnome postupku koji je razvio autor. Tim se postupkom smanjuje ili u potpunosti izbjegava korištenje spore memorije (magnetskih diskova) i bitno ubrzava izračunavanje. U knjizi je izlistano nekoliko kompjuterskih programa, koji su dobro dokumentirani, pa ih čitatelj može koristiti kao polaznu točku za razvoj vlastitih programa u proučavanju i praktičnoj primjeni metode rubnih elemenata. Zato je ova knjiga zanimljiva ne samo kao početno štivo i uvod u teoriju metode rubnih elemenata, već i kao priručnik za praktičnu primjenu.

Metode rubnih elemenata - I. dio  

Format: 16,5*23 cm, tvrdi uvez, 428 stranica, ISBN: 978-953-98862-4-8, Rijeka 2003.

Metode rubnih elemenata - II. dio

Format: 16,5*23 cm, tvrdi uvez, 320 stranica, ISBN: 978-953-98862-9-5, Rijeka 2003.

Skripte iz konstrukcijskih elemenata

Boris Obsieger: Valjni ležajevi - sv. 4

Svrha ove serije je da osigura literaturu potrebnu studentima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike, te da stručnjacima u praksi pruži suvremenu i prikladnu podlogu za rješavanje praktičnih problema. U knjizi je najprije prikazana podjela valjnih ležajeva. Detaljno su opisane vrste radijalnih i odrivnih valjnih ležajeva. Prikazani su konstrukcijski detalji i primjeri primjene, te su dani podaci o elementima za učvršćivanje ležajeva. Na kraju knjige nalazi se mali englesko-hrvatski riječnik, te popisi ISO normi i nekih adresa.

Format:17,6*25 cm, meki uvez, 256 stranica, ISBN:978-953-98862-5-5, Rijeka 2003.


Boris Obsieger: Spojke - sv. 6

Prikazane su krute spojke, kompenzacijske spojke, elastične spojke, tarne spojke, elektromagnetske tarne spojke, hidrodinamičke spojke i specijalne vrste spojki. Uz detaljne opise rada svih vrsti spojki, dani su podaci za proračun i odabir pojedinih vrsta spojki. Posebno su detaljno obrađene toplinske pojave u tarnim spojkama, za koje je dan i primjer proračuna.

Format:17,6*25 cm, meki uvez, 370 stranica, ISBN: 978-953-7142-04-9, Rijeka 2004.


Boris Obsieger: Remenski prijenosi - sv. 7

U knjizi su opisani prijenosi s plosnatim, klinastim i zupčastim remenima, te načini određivanja sila i nosivosti. Opisano je i nekoliko tipova varijatora. Na kraju knjige prikazan je primjer proračuna remenskog prijenosa s plosnatim remenom.

Format:17,6*25 cm, meki uvez, 218 stranica, ISBN: 978-953-98862-7-9, Rijeka 2003.


Boris Obsieger: Prijenosi sa zupčanicima - sv. 8

U knjizi je najprije prikazana podjela prijenosa sa zupčanicima. Prikazani su načini izrade cilindričnih zupčanika, njihova geometrija, tolerancije i kontrolne mjere, te proračuni nosivosti korijena i boka zuba. Prikazani su načini izrade stožastih zupčanika i njihova geometrija, dok se proračun nosivosti radi preko virtualnih cilindričnih zupčanika. Na kraju knjige dan je primjer proračuna dvostepenog reduktora sa stožastim zupčanicima u prvome stupnju i cilindričnim zupčanicima u drugome stupnju.

Format:17,6*25 cm, meki uvez, 316 stranica, ISBN: 978-953-98862-8-7, Rijeka 2003.

Druge knjige...

Željko Orlić i Goran Orlić: Osovine i vratila

Ova je knjiga prvenstveno namijenjena studentima strojarskih fakulteta. Dobro će doći i onim konstruktorima koji se svakodnevno susreću s problemom dimenzioniranja i kontrole naprezanja u dva vrlo često korištena konstrukcijska elementa: vratilu i osovini. Za osnovu knjige djelomično su upotrebljeni tekstovi, tablice i dijagrami njemačkog standarda DIN 743 iz 2000. godine. Tablice i dijagrami za različite koncentratore naprezanja sadrže rezultate i drugih ispitivanja osim onih danih u DIN 743. Uporaba izraza, dijagrama i tablica pokazana je kroz primjere.

Format:16,5*23 cm, meki uvez, 198 stranica, ISBN: 978-953-7142-06-3, Rijeka 2004.


Željko Orlić i Goran Orlić: Metalne opruge

Knjiga je namijenjena studentima strojarskih fakulteta i učenicima srednjih škola tehničkog usmjerenja. Zasigurno će dobro doći svim konstruktorima i privatnim poduzetnicima koji u svom radu moraju odabrati pravu oprugu ili pak proračunati metalne opruge različitih oblika. U knjizi su upotrebljeni izrazi i podaci iz njemačkih standarda vezanih uz konstrukciju i izradu opruga, ali su dani i mnogi podaci poznatih svjetskih proizvođača nestandardnih oblika opruga.

Za svaki je tip opruge izveden pokazni primjer proračuna.

Format:16,5*23 cm, meki uvez, 144 stranice, ISBN: 978-953-7142-07-0, Rijeka 2004.